دوشنبه, 29 شهریور,1400
Menu

سامانه فرصت های سرمایه گذاری

سامانه های تخصصی خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان

مدیران مرکز

فریدون همتی

استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاری استان هرمزگان

مهدی دسینه

نماینده ی وزیر ، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان

تابلو اعلانات


اخبار

آرشیو
برگزاری جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان

برگزاری جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان

ادامه مطلب ادامه مطلب
آگهی مزایده واگذاری سایت های پرورش میگوی اداره کل فنی و حرفه ای کشور

آگهی مزایده واگذاری سایت های پرورش میگوی اداره کل فنی و حرفه ای کشور

ادامه مطلب ادامه مطلب
ضرورت تسریع روند صدور مجوز در بخش سرمایه‌گذاری برای مانع زدایی در تولید

ضرورت تسریع روند صدور مجوز در بخش سرمایه‌گذاری برای مانع زدایی در تولید

ادامه مطلب ادامه مطلب
ضرورت تسریع روند صدور مجوز در بخش سرمایه‌گذاری برای مانع زدایی در تولید

ضرورت تسریع روند صدور مجوز در بخش سرمایه‌گذاری برای مانع زدایی در تولید

ادامه مطلب ادامه مطلب
تقاضای سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری در هرمزگان

تقاضای سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری در هرمزگان

ادامه مطلب ادامه مطلب
تقاضای سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری در هرمزگان

تقاضای سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری در هرمزگان

ادامه مطلب ادامه مطلب
گشایش نماد شرکت سرمایه‌گذاری استان هرمزگان

گشایش نماد شرکت سرمایه‌گذاری استان هرمزگان

ادامه مطلب ادامه مطلب
گشایش نماد شرکت سرمایه‌گذاری استان هرمزگان

گشایش نماد شرکت سرمایه‌گذاری استان هرمزگان

ادامه مطلب ادامه مطلب

پیوند ها

دی ان ان