25 سبتمبر, 2022
Menu

نظام فرص الاستثمار

أنظمة متخصصة لخدمات الاستثمار بمحافظة هرمزجان

مدراء المركز

مهدی دوستی

استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاری استان هرمزگان

مهدی دسینه

نماینده ی وزیر ، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان

نشرة


أخبار

الروابط

دی ان ان